Home »

 


Danish center for environmental archaeology  

 

Danish Center for Environmental Archaeology et tværvidenskabeligt center, som samler specialister fra flere forskellige naturvidenskabelige discipliner – alle med det formål at bidrage til en rekonstruktion af menneskets adfærd og brug af naturens ressourcer gennem tid.
DaCEA tilbyder integrerede miljøarkæologiske undersøgelser. Med udgangspunkt i specialistanalyser, tværvidenskabeligt samarbejde og mange års erfaring kan vi tilsammen levere mere detaljerede undersøgelser om fortidens landskaber, økologi, befolkningsgrupper og deres ernæring, handel, håndværk og kontakter, ressourceudnyttelse samt præcis datering.

DaCEA består af fire selvstændige virksomheder, og vores styrke ligger i et tæt samarbejde om fortolkningen af de forskellige resultater. Herved opnås en fortolkning, som vil være af større værdi end summen af de enkelte analyser.

Det er dog også muligt kun at få udført en enkelt type analyser, hvis man er begrænset af materiale, økonomi eller andre aftaler.Centeret tilbyder● Integrerede miljøarkæologiske undersøgelser

● Specialistanalyser

● Vejledning i udtagning og håndtering af prøver


● Forskningssamarbejde, foredrag og undervisningVi arbejder inden for områderne:Humant og Animalt Skeletmateriale


Land
● Skeletanalyser


● Humant og animalt

● Kremeret og ukremeret


læs mere  Palæobotanik, laganalyser m.m● Arkæobotanik

● Laganalyserlæs mere
Dendrokronologi● Dendrokronologi

● Proveniensbestemmelse

● Vedanatomi
læs mere  
Metaller og glas

 

Land

● Metaller

● Glas

● Spor efter håndværk

● Analyse af aktivitetslag

● Fortolkning af anlæg

● proveniens af jern

 læs mere

  


 

 

Toppen af siden